Föreläsningar 2016

Ull i KUBIK Föreläsningar 2016 - på Öströö Fårfarm 9 oktober

 

 

 

Historien om Mariedal Design AB, tio år från stickidé till internationella kliv

2006 startade Maria Källmén företaget med stickade ylleplagg. Vi får höra hur resan sett ut från den ursprungliga idén till hur företaget nu tio år senare bedriver en lönsam textil produktion i Alingsås, Sverige. Idag finns de användbara ylleplaggen också utanför Sveriges gränser. Vi får ta del av Marias och Kristins framtida visioner och tankar på att kunna använda svensk ull i tillverkningen framöver.

Föreläsare: Maria Källmén och Kristin Larje

Maria är företagets grundare, designer, stickkunnig och VD. Kristin arbetar som Sales Director i företaget med ansvar för kundkontakter och produktbaserade frågor och som är utbildad silversmed i botten.

Kl. 13.00 - 13.45

ULLKONTORET - Varför har vi startat ett storskaligt ulltvätteri på Gotland?

Jenny och Hans som nyligen startat upp ett ulltvätteri på Gotland, berättar varför de gör denna satsning på att tvätta ull. Vi får höra om bakgrunden men också om visionerna. Hur kan det råmaterial som hantverkare inte är intresserade av användas? Och hur kan man höja kvaliteten på de stora bulkmängder ull som klipps i Sverige och på så sätt höja ersättningen till fårbönderna för råvaran ull?

Föreläsare:

Jenny Andersson och Hans Bulthius

Jenny Andersson och Hans Bulthius är arkitekten och byggmästaren som flyttade från Halland till Gotland med önskan att använda ull som byggmaterial. De upptäckte då att närmsta ulltvätteri finns i England och Belgien. Efter studiebesök runt om i Europa, demonterades ett begagnat ulltvätteri i Spanien och sattes på tre långtradare med destination Gotland. Nu, tre år senare, är ULLKONTORET igång med sin tvätteriverksamhet! Och visionerna om ull som byggmaterial finns kvar…

Kl. 14.00 - 14.45

Att ge och ta "infårmation"

Det finns en väldigt stor efterfrågan på information och kunskap inom fårvärlden. Men var hittar man korrekt och adekvat kunskap som passar ens egna förutsättningar? Och hur ger man kunskap på ett konstruktivt sätt till andra? En viktig fråga i dessa dagar då ”allt” finns på internet och sociala forum. Men vem kan man lita på?

Föreläsare: Einar de Wit

Einar de Wit är fårbonde från Falköpingstrakten som tillsammans med frun Marie har 350 tackor. En besättning med finull, Texel, korsningar mellan dessa, en mindre Leicestergrupp samt en Dorpebagge. Sedan 2004 ledamot i Svenska Fåravelsförbundets styrelse och sedan samma startår redaktör för tidningen Fårskötsel. Aktiv på sociala medier i fårfrågor.

Einar utsågs till årets GuldBaggestipendiat av Fåreningen Fårfest i Kil ”för sin stora insats att sprida intresse och kunskap om fårskötsel och lammproduktion i hela Sverige.” Läs hela motiveringen HÄR

Kl. 15.00 - 15.45