Utställare 2019

ULL I KUBIK 2019


Utställare

Utställare 2019 - ej klara ännu...

Blanketten går att skriva ut för att skrivas i och skickas per post. Alternativt fotograferas/scannas för att skickas med epost.


Vi förbehåller oss rätten att göra urvalet av utställare. Detta för att få ett så varierat utbud av material/tekniker/demonstrationer som möjligt.

Anmälan ska vara Studiefrämjandet tillhanda senast 20 juni 2019.


Mail:  lena.svensson@studieframjandet.se


Epost:

Studiefrämjandet Halland

Box 109

432 23 Varberg